Caută după:

                            

ZIUA MONDIALA PENTRU REDUCEREA DEZASTRELOR NATURALE

NOTA DE PREZENTARE

   Disciplina :Anticipatie Stiintifica

  Studiul obiectului –Anticipatie Stiintifica-,pe durata unui an scolar,include notiuni de metafizica,de astro   fizica,de astronomie,fizica cuantica,precum si teme  din literatura stiintifica si stiintifico-fantastica ale autorilor consacrati in domeniu.

  Aceste teme nu fac parte din dincapitolele studiate 

In cadrul programei din scoli,ci ele au fost introduce in curriculumuldisciplinelor optionale,putind fi introduce si ca materii de studiu la clase cu profil,

luind in considerare tendintele pe plan international in domeniul studierii fizicii si al materiilor din aceeasi arie curriculara.

   Abordarea propusa are scopul de a asigura elevilor conditii pentru descoperirea si valorificarea

propriilor disponibilotati intelectuale,affective si motrice;cunostintele obtinute vor duce la dezvoltarea unei personalitati autonome si creative a elevilor,urmarind sa atraga copiii si adolescentii

Spre stiinta sis a-I familiarizeze cu notiunile de fizica moderna.

   Profesorul are libertatea de a repartiza continuturile orelor allocate dupa cum considera necesar,de a stabili deci ordinea parcurgerii temelor

Si poate dezvolta anumite extinderi,sau poate aborda chiar unele continuturi facultative in functie de nivelul si de inclinatiile elevilor,ajutindu-i in dezvoltarea curiozitatii lor pentru diversitatea temelor din domeniu,incurajindu-I in disponibilitatea lor pentru invatare permanenta,pentru implicarea in problem de interes global;aceste teme,prin natura lor,le va marii copiilor flexibilitatea in privinta punctelor proprii de vedere prin confruntarea cu date si informatii noi,argumentate.

    SISTEMUL SOLAR-CONSTRUIREA UNEI MACHETE
 
In cadrul cercului de Anticipatie Stiintifica,este inclusa si studierea temelor de astronomie, una dintre cele mai vechi ştiinţe, este un exemplu tipic de pluridisciplinaritate. Ea are în zilele noastre legături strânse şi se dezvoltă pe baza fizicii, chimiei, ştiinţelor Pământului, matematicii,geografiei, filozofiei, istoriei, 
       Studiind Universul ajungem  la poziţia noastră în infinitatea Cosmosului şi sesizăm frumuseţea  Pământului în imensitatea Universului. 
       Aceasta activitate   satisface setea de cunoaştere pe care o manifestă elevii în legătură cu Universul, cum s-au format stelele şi planetele, cum a început Universul şi cum va evolua el, călătorii în cosmos si cum arată cerul.
      Modul de abordare a studierii Sistemului Solar,prin construirea unei machete,  stimuleaza creativitatea şi curiozitatea  prin participare activă, creşterea interesului pentru ştiinţă şi cercetările din spaţiul cosmic.
      Pentru că spaţiul cosmic este fascinant, pentru că este parte din viaţa noastră, am avut idea  construirii acestei machete.
      In  predarea ştiinţelor s-a introdus o schimbare esentiala si acestea nu se mai predau ca un ansamblu de fapte, fenomene şi reguli care trebuie memorate, ci ele constituie o cale de cunoaştere prin acţiunea directă de descoperire si investigare la care participam.
      Aceasta activitate cred ca dezvolta  o bună percepţie a lumii  prin folosirea,in egala masura,a unor metode ca observarea, investigarea, explorarea, problematizarea, experimental,metode folosite in procesul de concepere si elaborate a unei machete.
     Pentru susţinerea activitatii am folosit calculatoare sau laptop şi proiector si am vizionat  documentare precum „Minunile Universului”, „Despre Sistemului Solar”, şi am fost foarte interesata pentru aaborda  asemenea subiecte acum si in viitor.

                                              Universul Holografic-coşţiinţa creează realitatea
 
    In 1982,la Universitatea din Paris,fizicianul Alain Aspect a lansat teoria conform careia electronii pot “comunica” instantaneu intre ei,la 3 metri sau la 3 miliarde de km.si fiecare particulă pare să “cunoască”ce face cealalta.Problema este că astfel de comunicari depaşesc viteza luminii,contrar teoriei Einstein;călătoria cu viteza superluminică sparge bariera timpului.
    Fizicianul David Bohm,de la Universitatea din Londra,afirma ca realitatea obiectiva nu exista,in ciuda faptului ca apare ca fiind solidă,iar Universul e centrul unei holograme gigantice.
Holograma este o fotografie tridimensională,realizata cu ajutorul unui laser.Asupra obiectului se trimite o rază laser,iar o alta este indreptata spre lumina reflectată de prima raz;rezulta o figura de interferenţă,care e înregistrată:filmul obtinut arată linii luminoase şi întunecoase haotice;trimiţînd însă o a treia rază laser asupra sa,apare o imagine tridimensională a obiectului iniţial.
Caracteristic estefaptul că,daca holograma e taiata in două,fiecare jumatate conţine imaginea întregului;continuînd cu secţionarea,obţinem versiuni mai mici ale imaginii iniţiale,care conţin toate informaţiile întregului.
Daca vom taia un lucru construit holografic,nu vom obtine parţi componente,ci acelaşi lucru mai mic,
  Concluzionănd,particulele subatomice,electronii,rămîn permanent in contact indiferent de distanţa dintre ele,pentru că separarea lor e o iluzie,la un nivel profund ele nefiind individualizate,ci parţi,”extensii”,imagini holografice ale aceluiaşi lucru fundamental.
  Toate lucrurile,în Univers,sunt interconectate in mod infinit,totul se interconecteaza cu totul si,desi avem tendinţa de a categorisi şi împarţi lucrurile acest fapt e inutil,pentru că realitatea este una singură.
Spaţiul nu mai are sens,iar timpul nici o semnificaţie pentru că nimic nu este despărţit si totul se desfăşoară simultan,adica trecutul,prezentul si viitorul există simultan,deci dacă am avea/deţine tehnologia necesară am putea vedea scene din trecutul îndepărtat sau din …viitorul îndepartat.
  La Univesitatea din Stanford,medicul neuropsihiatru Karl Pribam ajunge la concluzia că realitatea este de natura holografică,in urma unor cercetari neurologice,si a susţinut că memoria nu are o localizare anume,e dispersată în tot creierul,iar secţionănd portiuni din creier,memoria rămîne intactă.
In 1960 Karl Pribamexplica realizarea memorării informaţiilor,nu prin stocare pe neuroni,ci prin impulsuri nervoase care intersecteaza întrg creierul,asemeni razelor laser ce intersecteaza un film cu imagini holografice.
Intr-adevăr,informaţia despre un anumit cuvînt apare instantaneu si de asemenea,ea pare tot instantaneu corelată cu altă infornaţie-caracteristici ale hologramei-,fiecare portiune fiind interconectată infinit cu o alta.
Simţurile sunt transformate de catre creier în acelaşi mod,avînd capacitatea de a traduce frecvenţele primite cu ajutorul lor,in percepţii concrete.Identic funcţionarii hologramei care poate converti un amestec fără sens de frecvenţe într-o imagine coerentă,s-ar crede că si creierul foloseşte acest principiu pentru a transforma matematic frecvenţele primite prin simţuri,in lumea interioară a percepţiilor.
Concluzia!?dacă unim cele doua teorii,ceea ce ne rămîne din realitatea noastră obiectivăeste că,de fapt,ea nici nu există..Unele culturi orientale susţin de mii de ani că lumea materială este o iluzie-maya-;noi avem senzaţia că suntem fiinţe fizice,intr-o lume fizică,însă acest lucru este tot o iluzie.
  Ce suntem noi atunci?..este o întrebare foarte des pusă,poate doar niste receptori care ne miscăm intr-un univers de frecvenţe,iar ceea ce noi extragem din el si îl transformăm într-o lume reala este doar un” canal”,o posibilitate din atîtea altele posibile căi ale acestei super-holograme,Universul!?
   O astfel de înfaţişare a realităţii numita paradigma holografică,este privită cu scepticism de către unii cercetători,alţii însa consideră că este cel mai corect model al realităţii,cel care ar explica şi misterele ce nu au putut fi înţelese cu ajutorul ştiinţei,catalogate astfel ca paranormale;atunci,dacă toate “creierele” individuale sunt porţiuni de hologramă,iar totul este infinit,se poate explica, de exemplu, telepatia princălătoria informaţiei de la o minte individuală la alta!
  Keith Floyd,psiholog la Universitatea Virginia spunea că ,dacă realitatea este o iluzie holografică,atunci nu creierul ar determina conştiinţa ,ci este invers:conştiinţa creează aparenţa corpului fizic,a lucrurilor din jur,pe care noi doar le percepem a fi reale
Corpul este atunci o proiectie holografica a constiinţei,fiecare din noi este responsabil pentru propria viaţă,propria sănătate,iar schimbările avute în conştiinţă afecteaza si schimbările in holograma trupului si în realitatea noastră.
   Chiar dacă această teorie nu ne oferă cea mai bună explicaţie privind funcţionarea universului si comunicarea simultana care se realizează între particule,cercetatorii din diferite domenii ne spun că trebuie să ne pregătim pentru încă alte noi viziuni si mai radicale privitoare la realitatea inconjurătoare.
                                                           Prof.fizică Cristina Volusniuc                                                      
                               -publicat in revista LOHANUL-