Caută după:

Despre cercul de

 Chimie Experimentală-Protecţia Mediului

Este binecunoscut faptul că protejarea mediului înconjurător este o problemă stringentă a zilelor noastre și că la rezolvarea acestei probleme putem contribui fiecare dintre noi. Este problema noastră, a oamenilor de astăzi, de a asigura un viitor acestei planete, care acum este supusă unui consum exagerat de materii prime pentru a ne asigura confortul vieții actuale.

Dar ce se va întâmpla cu generațiile viitoare?

Cine este răspunzător de ceea ce se petrece acum, și mai ales cine este răspunzător pentru stoparea poluării și revigorarea mediului înconjurător?

Școala are un rol important în educarea tinerei generații. Cu atât mai mult cercurile de Protecția Mediului din cluburile elevilor au un rol major mai ales în dezvoltarea spiritului de protejare a naturii. Un impact deosebit în învățarea activă la elevi o au prezentarea și experimentarea aplicațiilor practice. Acestea  contribuie la facilitarea însușirii și reținerii unor concepte mult mai rapid decât orice altă formă de prezentare a informațiilor.

În activitățile de timp liber realizate la cerc, creativitatea și inovația sunt mereu prezente. Cadrele didactice trebuie să fie mereu creative în alegerea metodelor, materialelor și mijloacelor didactice astfel încât aceste activități să fie cât mai atractive pentru elevi. Inovația apare inevitabil la toate nivelele procesului de învățământ, de la organizarea activităților de cerc, la alegerea conceptelor și informațiilor care sunt transmise elevilor, la metodologia și materialele didactice folosite și până la relațile interpersonale.

Din activităţile desfăşurate la cercul de Chimie Experimentală – Protecţia Mediului

realizarea de jucării din materiale reciclabile

–      Jucăriile din materiale reciclabile confecționate de către elevi pot fi animate cu aplicațiile digitale (ex. Chatter Pix Kids) sau în scenete create de elevi

participarea la acţiuni de voluntariat și de ecologizare

participarea la concursuri şi simpozioane pe diferite teme

participarea la Proiectele Europene de pe platforma eTwinning din cadrul Programului Erasmus+

crearea de jocuri video cu ajutorul aplicațiilor de pe internet