Caută după:

Integrarea persoanei în mediile tot mai tehnologizate ale societăţii moderne este posibilă numai în cazul deţinerii de către absolvenţii învăţământului general atât a cunoştinţelor fundamentale din matematică, fizică şi informatică, cât şi a competenţelor de utilizare pluridisciplinară a acestora.

Ca disciplină aplicativă, „Robotica pentru elevi” are drept obiect de studiu metodele de proiectare, construire şi conducere a roboţilor. În calitate de disciplină şcolară, Robotica pentru elevi are drept scop formarea de competenţe de utilizare pluridisciplinară a cunoştinţelor din fizică, matematică şi informatică, de dezvoltare a capacităţilor de cercetare şi creaţie tehnică. Atingerea acestui scop se realizează prin conceperea şi asamblarea modelelor de roboţi şi elaborarea de algoritmi şi programe de conducere cu ele în medii simulate de lucru.

În ansamblu, disciplina şcolară „Robotica pentru elevi” contribuie la formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii, accentul instruirii fiind pus pe dezvoltarea creativităţii tehnice, a gândirii logice şi a gândirii algoritmice, pe formarea şi dezvoltarea competenţelor de modelare, algoritmizare şi programare a algoritmilor de conducere cu sistemele cibernetice ce includ componente mecanice, electromecanice, electronice, optice, informatice.

Realizarea unor aplicaţii complexe impune lucrul in grup, modularizarea programului si păstrarea contactelor cu ceilalţi membri ai grupului. Educarea elevilor pentru realizarea unor produse utilizabile, dezvoltarea spiritului inventiv si creator apare ca un obiectiv impus de sistemul economic în care trăim.

29 august 2022

6 elevi care au obținut rezultate foarte bune la etapa I a Concursului Național NEXTLAB.TECH au primit kit-uri gratuite. Felicitări elevilor:

LEICA ALEX – 395 – robotel Enspiro

Popescu Nicole – 483 – Tecnicus

Răzvan Muntenașu – 485 – Technicus

Tufa Rian – 401 – Enspiro

Popescu Riana – 398 – Enspiro

Dragoș Avram – 393 – Enspiro